Βιβλιοταινίες/Βιβλιοσειρές

Στην ταινιοθήκη της Χώρας των Βιβλίων, θα βρείτε ταινίες και σειρές με πρωταγωνιστές συγγραφείς, βιβλία, βιβλιοθήκες και κάθε τι σχετικό, νεότερο ή παλιότερο. Θα βρείτε επίσης μεταφορές βιβλίων στη μεγάλη και στη μικρή οθόνη.

(Πατήστε πάνω στις αφίσες για να διαβάσετε την παρουσίαση)

Βιβλιοταινίες

Πρωταγωνιστές βιβλία, συγγραφείς, βιβλιοθήκες κλπ.:

          
  


Μεταφορές βιβλίων

    

    


      

        

      

    
Χριστουγεννιάτικα:

    


Βιβλιοσειρές

    
    
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...